Kvalitet och hållbarhet

Kvalitet och hållbarhet

Kvalitet, hållbara lösningar och långsiktighet är en ledstjärna inom vårt företag och i dess verksamhet.

Vi arbetar i största möjliga utsträckning med underleverantörer i närområdet där vi kan ha en tät kontakt med kreativa lösningar på uppkomna utmaningar. Vi strävar alltid efter en långsiktig relation med leverantörerna, som blir bekanta med aktuell produkt, vilket oftast innebär hög kvalitet på levererat gods.

Alla artiklar kontrolleras noggrant vid leveransmottagningen före godkännandet. Vid eventuella reklamationer får vi snabb respons och lösning på den identifierade avvikelsen. Med övervägande lokala leverantörer minimerar vi miljöavtrycket vid transporter.

I fabriken arbetar vi på ett strukturerat sätt. Vi har god kontroll på varje steg i produktions- och monteringslinjerna. Varje avvikelse, intern, extern till leverantör eller extern från kund hanteras systematiskt och erforderlig åtgärd vidtages. Åtgärderna uppföljes kontinuerligt varigenom återupprepning minimeras. Vi har interna och externa revisioner årligen.

Vi arbetar kontinuerligt för en god arbetsmiljö med lugna och säkra arbetsplatser, fria från koncentrationsstörande sidoeffekter. Detta är nödvändigt och ger varje medarbetare möjlighet att uppfylla de högt ställda krav vi har på kvalité och leveransprecision. Vi har regelbundna möten där vi lyssnar och tar till oss medarbetarnas förslag på nya idéer och förbättringar. Det kan gälla hälsa, produktionseffektivitet eller kvalitet. De beslut som fattas protokollförs för att underlätta efterkontroll.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och vår verksamhetshandbok styr verksamheten.

Kvalitet, hållbara lösningar och långsiktighet är en ledstjärna inom vårt företag och i dess verksamhet.

Vi arbetar i största möjliga utsträckning med underleverantörer i närområdet där vi kan ha en tät kontakt med kreativa lösningar på uppkomna utmaningar. Vi strävar alltid efter en långsiktig relation med leverantörerna, som blir bekanta med aktuell produkt, vilket oftast innebär hög kvalitet på levererat gods.

Alla artiklar kontrolleras noggrant vid leveransmottagningen före godkännandet. Vid eventuella reklamationer får vi snabb respons och lösning på den identifierade avvikelsen. Med övervägande lokala leverantörer minimerar vi miljöavtrycket vid transporter.

I fabriken arbetar vi på ett strukturerat sätt. Vi har god kontroll på varje steg i produktions- och monteringslinjerna. Varje avvikelse, intern, extern till leverantör eller extern från kund hanteras systematiskt och erforderlig åtgärd vidtages. Åtgärderna uppföljes kontinuerligt varigenom återupprepning minimeras. Vi har interna och externa revisioner årligen.

Vi arbetar kontinuerligt för en god arbetsmiljö med lugna och säkra arbetsplatser, fria från koncentrationsstörande sidoeffekter. Detta är nödvändigt och ger varje medarbetare möjlighet att uppfylla de högt ställda krav vi har på kvalité och leveransprecision. Vi har regelbundna möten där vi lyssnar och tar till oss medarbetarnas förslag på nya idéer och förbättringar. Det kan gälla hälsa, produktionseffektivitet eller kvalitet. De beslut som fattas protokollförs för att underlätta efterkontroll.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och vår verksamhetshandbok styr verksamheten.