Vi vill lösa dina kontaktbehov

I nästan 40 år har vi lagt mycket energi på att förbättra utrustningen för överföring av elström mellan dragfordon och släpfordon vid utförande av mobila transporter. Funktion och funktionssäkerhet är här oeftergivliga krav för elektriska kontaktdon som skall verka och garantera elöverföring i den tuffaste av miljöer.

Den kravlista som har legat till grund för konstruktionen kan beskrivas med att vi minimerar den störning i strömflödet som alltid sker i ett kontaktdon. Detta sker bland annat genom:

  • Rätt materialval
  • Tillräckligt kontakttryck
  • Rena kontaktytor
  • Hög täthet

Detta kombinerar vi med…

  • Användarvänlighet
  • Stryktålighet

Vi vill påstå att våra produkter, redan nu, är de bästa på marknaden för att klara denna viktiga uppgift. Men bättre kan det alltid bli!
Därför pågår ständig utveckling och anpassning till branschens krav.

Vårt mål har alltid varit – och är – att leverera en produkt med:

  • Hög driftsäkerhet
  • Lång livslängd
  • Enkelt handhavande
  • God reservdelstillgång

Produkterna används med fördel på alla typer av fordonskombinationer där behov av elöverföring föreligger, särskilt inom transportsektorn men även på jordbruksmaskiner, skogsbruksmaskiner, husvagnar, alla typer av släp, vägmaskiner och fordon som behöver kameraövervakning.