Fritid

Fritid

Även den privata marknaden kan ta del av DIAB:s innovativa lösningar. DIAB P12 är kontakten för folk med krav, som vill ha pålitlighet och kvalitet för att kunna dra släp och vagnar med största möjliga säkerhet. Bland annat får du möjlighet att utrusta husvagnen/hästsläp med backstrålkastare, dimbakljus och elbromsar. Vill du dessutom ha en backtv/kamera så ansluter du den till samma kontakt! Du har inte mindre än tolv poler att utnyttja som du vill. Kanske har du extra utrustning eller lampor som inte fått plats i en vanlig kontakt. Här står alla möjligheter öppna!

Naturligtvis är kontakten konstruerad för att användas aggressiv miljö med omväxlande värme, kyla, väta och salt. Den täta konstruktionen eliminerar även vägsaltets negativa inverkan på elkablar.

Användarvänligheten har också tagits väl om hand – tillkopplingen är konstruerad enligt hävarmsprincipen och frånkopplingen sker automatiskt, ifall man glömmer det själv. Dessutom är kontakten självrensande vilket håller kontaktytorna fria från smuts och oxidering.

Vi har adaptrar för både 13-poliga och 7-poliga släpvagnskontakter. Se våra P12 artiklar.

Även den privata marknaden kan ta del av DIAB:s innovativa lösningar. DIAB P12 är kontakten för folk med krav, som vill ha pålitlighet och kvalitet för att kunna dra släp och vagnar med största möjliga säkerhet. Bland annat får du möjlighet att utrusta husvagnen/hästsläp med backstrålkastare, dimbakljus och elbromsar. Vill du dessutom ha en backtv/kamera så ansluter du den till samma kontakt! Du har inte mindre än tolv poler att utnyttja som du vill. Kanske har du extra utrustning eller lampor som inte fått plats i en vanlig kontakt. Här står alla möjligheter öppna!

Naturligtvis är kontakten konstruerad för att användas aggressiv miljö med omväxlande värme, kyla, väta och salt. Den täta konstruktionen eliminerar även vägsaltets negativa inverkan på elkablar.

Användarvänligheten har också tagits väl om hand – tillkopplingen är konstruerad enligt hävarmsprincipen och frånkopplingen sker automatiskt, ifall man glömmer det själv. Dessutom är kontakten självrensande vilket håller kontaktytorna fria från smuts och oxidering.

Vi har adaptrar för både 13-poliga och 7-poliga släpvagnskontakter. Se våra P12 artiklar.