Om Företaget


Det var redan på 70-talet som innovatören Ove Andersson kom med "den goda idén". I början på 80-talet utvecklades och patenterades idén och företaget Djurle Industri AB grundades av bröderna Bertil, Sven-Eric och Lars-Olof Gräns. Idag har de lämnat över till Sven-Erics söner Anders och Mikael Gräns men verksamheten lever vidare i andan kring "den goda idén". 

Fabriken i Ingelstad

Den dagliga verksamheten

...leds av Anders som är heltidsanställd VD. Från Småländska leverantörer kommer komponenter och halvfabrikat till fabriken i Ingelstad där de olika produkterna slutmonteras och slutligen distribueras till små och stora kunder inom och utom landet.

Vi är kvalitetscertifierade enl. ISO 9001:2008 och vår Verksamhetshandbok styr verksamheten.

 

1981 Idén börjar förverkligas och utvecklas
1982 DIAB-Djurle Industri AB grundas
1982 - 1984 I samarbete med VBG går idén från koncept till produkt.
1984 Första generationens kontakt i produktion
1986 -1987 Efter erfarenheter som framkommit konstrueras en helt ny kontakt. Andra generationens kontakt i produktion
1989 DIAB P12 i produktion. Den 12-poliga kontakten tas fram efter ihärdiga förfrågningar från husvagnsägare och andra fritidsrelaterade områden.
1996 Den 22-poliga kontakten konstrueras och produceras.
1999 - 2000 I samarbete med VBG tas ADR utförande fram för elkontakt T14 och T17 (Tredje generationens kontakt) nu kallad SAL
2005 I samarbete med VBG påbörjas framtagandet av en ny kontakt för deras Multi Functional Coupling (MFC) koncept.
2006

Efter erfarenhetsåterföring från åkare påbörjas en rad förbättringar av elkontakten (Fjärde generationen).

2008  MFC kontakten tas i produktion
2009  Företaget flyttar till nya lokaler med dubbel produktionsyta