Transportbranschen

...är den bransch där kontakterna verkligen visat sin användbarhet, tillförlitlighet, styrka och konkurrenskraft. Samarbetet med vår partner VBG Group Truck Equipment AB har medfört att 80-90% av alla fordonståg med en eller flera släpvagnar i Skandinavien och England använder detta kontaktdon. VBG Group Truck Equipment AB är distributör för våra produkter. Läs mer på www.vbg.se.

  

När vädret är som värst, får dina kontakter bekänna färg. Våra produkter är täta, kraftiga och okänsliga för fukt och inträngande smuts. Naturligtvis är de även anpassade för kyla och är lätta att koppla till och från även under riktiga vinterförhållanden.

Genom schemalagda uppföljningsmöten och fältbesök hos åkarna får vi koll på produktens svagheter men också dess styrka. De egenskaper som mest uppskattas är den otroliga tillförlitligheten, den automatiska urkopplingen samt tillgången på reservdelar.