Jord & Skogsbruk

Jordbruks- och skogsbruksmaskiner tillverkas numera ofta som kombinationsmaskiner, dvs. en basmaskin kombineras med olika applikationer vilket breddar basmaskinens användbarhet och därmed kostnadseffektiviteten. Här krävs effektiva och stryktåliga elkontakter för överföringar av elström till de hydraulmotorer som driver applikationerna. Det har visat sig att våra kontakter är överlägset bäst för detta ändamål. Så här säger en av våra kunder - CNH (Case NewHolland) i Belgien.

         

              

          

 

  

New Holland om våra Elkontakter:
New Holland är världsberömt för sina effektiva lantbruksmaskiner. Total och integrerad kvalitet kan endast uppnås när varje ingående del, om än så liten, också uppfyller höga kvalitetskrav. Därför ställer vi samma höga kvalitetsfordringar på varje detalj och detta gäller i synnerhet de elektriska kontakterna. De tidigare använda kontakterna slutade ofta att fungera efter en tids arbete ute på fälten i en miljö av damm, regn och lera. Det var nödvändigt att ersätta dessa med bättre fungerande kontakter. DIAB-kontakten övertygade oss genast om sin mycket goda kvalitet och bevisade snart sin verkligt stora tillförlitlighet. Vi kan inte göra annat än att finna DIAB-kontakten överlägsen jämfört med många andra. Den är lite dyrare i anskaffning men kvaliteten betalar sig många gånger om. Höljena är av glasfiberarmerad polyamid och således okrossbara. Axel, skruvar och fjädrar är av rostfritt material. Kontaktstiften är stora, platta och styva och kan därför föra över stora mängder ström. Dessutom är det elektriska motståndet så gott som noll. Således är perfekt överföring garanterad.

  

Jordbruks- och skogsmaskiner utsätts ofta för omild behandling i tuffa miljöer i sin dagliga verksamhet. Här får egenskaper som tillförlitlighet, stryktålighet, flexibel förankring och automatisk urkoppling särskilt stor betydelse.