Fritid

Elkontakt P12 löser problemen för alla duktiga bilförare med "drag".

  

Även den privata marknaden kan ta del av DIAB:s innovativa lösningar. DIAB P12 är kontakten för folk med krav, som vill ha pålitlighet och kvalitet för att kunna dra släp och vagnar med största möjliga säkerhet. Bland annat får du möjlighet att utrusta husvagnen med backstrålkastare, dimbakljus och elbromsar. Vill du dessutom ha en backtv/kamera så ansluter du den till samma kontakt! Du har inte mindre än tolv poler att utnyttja som du vill. Kanske har du extra utrustning eller lampor som inte fått plats i en vanlig kontakt. Här står alla möjligheter öppna!

Naturligtvis är kontakten konstruerad för att användads aggressiv miljö med omväxlande värme, kyla, väta och salt. Den täta konstruktionen eliminerar även vägsaltets negativa inverkan på elkablar.

Användarvänligheten har också tagits väl om hand - tillkopplingen är konstruerad enligt hävarmsprincipen och frånkopplingen sker automatiskt, ifall man glömmer det själv. Dessutom är kontakten självrensande vilket håller kontktytorna fria från smuts och oxidering.

Kontakta oss gärna för mer information kring användningsområdet Fritid.

"Äntligen en kontakt med tillförlitlig elöverföring mellan bil och släpvagn! En 12-polig släpvagnskontakt som gör det möjligt att utrusta husvagnen med backstrålkastare, dimbakljus och elbromsar. 12 separata anslutningar istället för normalt 7. Detta ökar trafiksäkerheten markant och gör att ekipaget kan använda mer elektrisk utrustning, som sammantaget förbättrar funktionerna. Tänk bara vad skönt med en separat elkabel för drift av kylskåpet under färd!"
Tidningen G, Sveriges Affärs- och industritidning, nr 1/95